POLITYKA PRYWATNOŚCI

Przywiązujemy ogromną wagę do ochrony Twoich danych osobowych zgodnie z aktualnymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”). Masz prawo do pełnej informacji i kontroli w zakresie przetwarzania przez nas Twoich danych oraz udostępnienie narzędzi pozwalających Ci skorzystać z uprawnień wynikających z przepisów prawa.
Poniżej szczegółowe informacje dotyczące tego w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, jak dbamy o ich bezpieczeństwo i komu je udostępniamy. Jeżeli masz dodatkowe pytania dotyczące tego, jak korzystamy z Twoich danych osobowych, napisz do nas na podany adres e-mail: admin@printsystems.pl

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez serwis www.akatimi.pl, w tym także przez sklep internetowy prowadzony za pośrednictwem serwisu www.akatimi.pl (zwane dalej łącznie Serwisem) przez Print Systems spółka z ograniczona odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Suchym Lesie, przy ul. Klonowej 2, 62 – 002 Suchy Las, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000320370, NIP: 5140213951, REGON: 251476478.

Korzystając z Serwisu akceptują Państwo zapisy zawarte w niniejszej Polityce prywatności. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić poszanowanie Państwa prywatności i ochronę udzielonych informacji osobowych podczas korzystania ze strony www.akatimi.pl oraz dokonywania zakupów w ramach sklepu internetowego prowadzonego pod tym adresem

1. ADMINISTRATOR

Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Print Systems spółka z ograniczona odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Suchym Lesie, przy ul. Klonowa 2, 62 – 002 Suchy Las, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000320370, NIP: 5140213951, REGON: 251476478.

2. PRZETWARZANIE I CEL PRZETWARZANIA

Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji umów zawieranych przez Zamawiających ze Sprzedawcą w ramach działalności sklepu internetowego, w tym w szczególności w celu kontaktowania się z Zamawiającymi, weryfikacji prawdziwości danych podawanych przez Zamawiających podczas rejestracji i realizacji zawartych umów, prowadzenia rachunkowości. W celu realizacji umów Serwis może udostępniać niezbędne dane podmiotom zewnętrznym w celu realizacji transakcji płatniczych (firmy płatnicze) oraz dostaw (przewoźnicy, firmy kurierskie, dostawcy usług pocztowych lub kurierskich). W takim przypadku ilość przekazywanych danych ograniczana jest do minimum.

Dane przetwarzane są ponadto w celach marketingowych i reklamowych w przypadku, gdy Zamawiający wyrazi na to zgodę (zapis do Newslettera).

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz innych postanowień w tym zakresie.

Przeglądanie stron internetowych Serwisu nie wymaga podawania jakichkolwiek danych osobowych. Serwis, dopiero w przypadku dokonywania zakupów lub procesu rejestracji, zbiera od Państwa następujące dane osobowe:

 1. imię i nazwisko,

 2. login i hasło (wyłącznie w przypadku rejestracji),

 3. adres zameldowania,

 4. adres do korespondencji,

 5. adres poczty elektronicznej,

 6. numer telefonu.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, jednakże konieczne dla dokonania rejestracji lub zakupów w Serwisie, w ramach sklepu internetowego. W związku z tym niepodanie określonych wyżej danych podczas procesu rejestracji uniemożliwi rejestrację, zaś podczas procesu składania zamówienia - złożenie zamówienia i jego realizację. Niewyrażenie przez Zamawiającego zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych i reklamowych nie ma wpływu na możliwość zarejestrowania się lub składania zamówień we wskazanym powyżej Serwisie.

W przypadku wyrażenia przez Zamawiającego zgody na zapis do Newslettera, podany adres e-mail wykorzystywany będzie we własnych celach marketingowych Administratora. Zgoda taka może być cofnięta w każdym czasie.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne i wymaga zgody Zamawiającego, zaś konieczne staje się wyłącznie dla realizacji określonych powyżej celów. Jeżeli nie chcą Państwo skorzystać ze wskazanych możliwości, np. z dokonania zakupów, nie ma wymogu podawania danych osobowych.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania i żądania ich usunięcia.

Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom władzy publicznej.

3. ŚRODKI TECHNICZNE I BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Serwis dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia Państwa danych i ich ochrony przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń oraz Serwisu w celu ochrony Państwa danych. Wszystkie połączenia związane z rejestracją i składaniem zamówień oraz inne połączenia, w tym także związane z dokonywaniem płatności elektronicznych, podczas których przekazywane są dane osobowe, będą następowały za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia – z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer) lub podobnego.

Niezależnie od działań podejmowanych przez Serwis w powyższym zakresie wszyscy Zamawiający są zobowiązani do zachowania w poufności loginu oraz hasła do Serwisu i nieudostępniania ich osobom trzecim. Serwis zwraca się do Państwa o ich podanie jedynie w trakcie logowania. W celu uniemożliwienia korzystania z konta przez osoby trzecie, Zamawiający powinni wylogować się po zakończeniu korzystania z Serwisu.

4. INFORMACJE O PLIKACH COOKIES

Serwis korzysta z plików cookies, czyli tzw. „ciasteczek”. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne, w szczególności informacje tekstowe, wysyłane przez serwis internetowy, zapisywane i przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika (komputerze, laptopie, smartfonie itp.). Pliki te przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki te zawierają różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu internetowego.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Print Systems spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Chludowie, przy ul. Czereśniowej 7, 62 – 001 Chludowo, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000320370, NIP: 5140213951, REGON: 251476478.

Pliki cookies nie służą identyfikacji użytkowników i na ich podstawie w żaden sposób nie jest ustalana czyjakolwiek tożsamość. Pliki te identyfikują dane komputera i przeglądarki używanych do przeglądania stron internetowych, które nie są łączone z danymi osobowymi użytkowników pozyskanymi np. podczas rejestracji w Serwisie.

W ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików cookies:

 1. „sesyjne” (session cookies) – to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) oraz

 2. „stałe” (persistent cookies) – to pliki przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, w szczególności pliki cookies pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

 2. utrzymania sesji użytkownika Serwisu, po zalogowaniu, wskutek czego użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła,

 3. w celu zapamiętania składu koszyka użytkownika w Serwisie, w ramach sklepu internetowego,

 4. określenia profilu użytkownika w celu wyświetlenia mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych,

 5. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszenie ich struktury i zawartości,

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zwykle domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownik Serwisu może w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Ponadto ustawienia te mogą być zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej lub też informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Ograniczenia w stosowaniu plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu partnerów. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookies wykorzystywane w statystykach. Pliki cookies mogą być wykorzystywane przez sieci reklamowe, w tym w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

Poziom ochrony przed plikami cookies można ustawić w swojej przeglądarce internetowej, aż do całkowitego zablokowania plików cookies. Jeżeli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Jednocześnie informujemy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a nawet uniemożliwić korzystanie ze stron WWW, np. zalogowanie się na konto pocztowe lub poprawne logowanie się na indywidualnym koncie użytkownika Serwisu w ramach sklepu internetowego.

W celu zarządzania ustawieniami plików cookies należy wybrać z listy poniżej przeglądarkę internetową/system i postępować zgodnie z instrukcjami:

Internet Explorer

Z menu przeglądarki należy wybrać: „Narzędzia” > ”Opcje internetowe” > „Prywatność”. Za pomocą suwaka ustawiamy poziom, zmianę ustawienia zatwierdzić przyciskiem OK.

Chrome

Z menu przeglądarki należy wybrać zakładkę: „Ustawienia” > „Pokaż ustawienia zaawansowane”. W sekcji „Prywatność” należy kliknąć przycisk „Ustawienia treści”, a następnie w sekcji „Pliki cookie” można zmienić następujące ustawienia plików cookie:

- usuwanie plików cookie,

- domyślne blokowanie plików cookie,

- domyślne zezwalania na pliki cookie,

- domyślne zachowanie plików cookie i danych stron do zamknięcia przeglądarki,

- określanie wyjątków dla plików cookie z konkretnych witryn lub domen.

Mozilla Firefox

Z menu przeglądarki należy wybrać: „Opcje” > „Prywatność”, następnie uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”. O plikach cookies decyduje kliknięcie albo nie kliknięcie pozycji „Akceptuj ciasteczka”.

5. PRAWO DO INFORMACJI I ODWOŁANIA

W każdej chwili na mocy RODO macie Państwo prawo do zażądania usunięcia swoich danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania oraz do zażądania ich przeniesienia bez podawania przyczyny. Mogą również w każdym momencie zażądać zablokowania, sprostowania lub usunięcia zgromadzonych danych oraz odmówić zgody na anonimowe pobieranie i zapisywanie danych w celu optymalizacji naszej strony internetowej. W tym celu należy się skontaktować z naszą firmą wykorzystując email: admin@printsystems.pl.

Mogą przysługiwać Państwu dodatkowe prawa zgodnie z określonym prawem krajowym odnoszącym się do przetwarzania danych osobowych. Jeśli na przykład przetwarzanie danych osobowych podlega unijnemu ogólnemu rozporządzeniu o ochronie danych (RODO), a dane osobowe są przetwarzane w oparciu o zgodne z prawem interesy, wówczas macie Państwo prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania z przyczyn związanych z konkretną sytuacją.

6. PRAWO DO WNOSZENIA SKARG

Jeśli uznacie Państwo, że przetwarzanie jego danych osobowych przez Print Systems jest niezgodne ze stosownymi regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych, możecie złożyć skargę:

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W przypadku zmiany Polityki prywatności Sprzedawca poinformuje o tym fakcie na stronie internetowej Sklepu poprzez umieszczenie na niej zawiadomienia o zmianie oraz zakresie zmian, która to informacja będzie utrzymywana na stronie internetowej Sklepu przez okres co najmniej 14 dni, dodatkowo Zamawiający zostaną powiadomieni o zmianie i zakresie zmian Polityki prywatności także poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail wskazany przez nich podczas rejestracji.

W przypadku zmiany Polityki prywatności Zamawiający ma prawo zaakceptować treść zmian w Polityce prywatności za pośrednictwem strony internetowej Sklepu w terminie 14 dni od dnia pierwszego zalogowania się na indywidualne konto na stronie internetowej Sklepu po udostępnieniu informacji o zmianach w Polityce prywatności zgodnie z akapitem powyżej. Brak akceptacji zmian w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim jest jednoznaczny z wypowiedzeniem Polityki prywatności przez Zamawiającego oraz żądaniem usunięcia indywidualnego konta Zamawiającego na stronie internetowej Sklepu.

Zmiany w Polityce prywatności w stosunku do każdego Zamawiającego wchodzą w życie z chwilą zaakceptowania przez niego zmian w Polityce prywatności.

W sprawach nieuregulowanych w Polityce prywatności zastosowanie znajdą odpowiednie zapisy Regulaminu, w szczególności w zakresie zdefiniowania pojęć użytych w Polityce prywatności.